Top

Selamat Datang di SLB N 1 Sleman

Data Guru dan Tenaga Kependidikan

No Nama Ketugasan
1 Khamim Nur Mutiah,S.Pd., M.Pd. KEPALA SEKOLAH
2 Lestari Wuryani,S.Pd., M.Pd. GURU PNS
3 SUHARTINI, S.PD GURU PNS
4 NARYANTA, S.PD GURU PNS
5 SRI WAHYUNI, S.PD GURU PNS
6 SRI WANTINI, S.PD GURU PNS
7 SOLIKHIN, S.PD GURU PNS
8 ISTIYANI, S.PD GURU PNS
9 AGUS WIDODO, S.PD GURU PNS
10 MUH. SHOLIHIN, S.AG GURU PNS
11 JATI HESTI PALUPI, S.PD GURU PNS
12 CHALIMAH, S.PD GURU PNS
13 SRI REJEKI PRAPTININGSIH, S.PD GURU PNS
14 NURUL JAMILATUL KHASANAH, S.PD GURU PNS
15 TRI WAHYUNI LESTARI, S.PD.I GURU PNS
16 WIDYA KIRANA, S.PD GURU PNS
17 NURUL HADY, S.PD.I GURU PNS
18 NUR'AINI DEWI, S.PD GURU PNS
19 NANIK SUBANI, S.PD GURU PNS
20 YANTI EKA SUGIYANTI, S.PD GURU PNS
21 HARIYATUN, S.PD GURU PNS
22 SUPRIYATI. S.PD GURU PNS ( GURU TITIPAN )
23 RETNO DEWI MASITHOH. S.PD GURU KONTRAK
24 DIKA INGGRIT PRATIWI, S.PD GURU KONTRAK
25 DWANDARU DESETYA NURAJAB, S.PD GURU KONTRAK
26 NANDA RESTU UTAMI, S.PD GURU KONTRAK
27 RINIYATI, S.PD GURU KONTRAK
28 SITI MAULINA, S.PD GURU KONTRAK
29 SWASTI WIJAYANI, S.PD GURU KONTRAK
30 LINA PRASTIWI, S.PD GURU KONTRAK
31 MARTHA FAJAR KURNIAWAN, S.PD GTT
32 SHOFIA RAHMAWATI, S.AG GTT
33 SONYA PINTA WIJANTI, S.SOS GTT
34 MUJI SUHARTI TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
35 BERNARDUS SUNARDI. S.S TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
36 RUGIYAH. SE TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
37 SUHARI TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
38 SUMIYATI TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
39 SURATIJEM TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
40 SUJENDRA TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
41 RR. SIXITA DINIHARI TENAGA KEPENDIDIKAN PTT
42 TRI SUWARJI TENAGA KEPENDIDIKAN PTT
43 SURYANA TENAGA KEPENDIDIKAN PTT
44 PRIYANTO TENAGA KEPENDIDIKAN PTT
45 SUNARSANA SATPAM
46 DEDI EKA FEBRI SULISTYABUDI SATPAM
47 ENDRO KUSWAYA PETUGAS KEBERSIHAN
48 ITO PERMONO PUTRO PETUGAS KEBERSIHAN
49 Muhammad Cholid Pranata Komputer
50 Muhammad Cholid Pranata Komputer
51 asdasd
52 sadas
53 asdasdsad
54 KHAMIM NUR MUTI'AH, S.Pd., M.Pd. KEPALA SEKOLAH

“Mantab (mandiri, terampil, agamis, berbudi luhur) Berprestasi”

Slogan SLB N 1 Sleman